Contact

 

* Heeft u vragen over onze vereniging dan kunt u contact opnemen met : 

  • F.Boschker  Secretaris  

Telefoon : 0545-273954 of mail : f.boschker@kpnplanet.nl

  • T.Franssen  Voorzitter

Telefoon : 0545-273908 of mail : theofranssen@online.nl

 

* Heeft u vragen over de vispas of betalingen / contributie dan kunt u contact opnemen met :   

  • T.Altena  Penningmeester en ledenadministratie 

Telefoon : 0545-274271  of mail : altena16@caiway.nl

 

* Heeft u vragen over de senioren wedstrijden dan kunt u contact opnemen met :

  •  V. te Braake   Voorzitter wedstrijdcommissie

 Telefoon : 0545-274443    06-23548484  of mail : vincent@famtebraake.nl  of

  •  H. Bargeman  Penningmeester wedstrijdcommissie

Telefoon : 0545-273730    06-16253592  of mail : l.h.bargeman@gmail.com

 

* Heeft u vragen of opmerkingen over de jeugd of de jeugdwedstrijden dan kunt u contact opnemen met :

  • J. Timmerije  Voorzitter Jeugdcommissie

Telefoon: 0545-274044   06-19009100    of mail: janenjohannatimmerije@gmail.com  of

  • V. te Braake  Secretaris jeugdcommissie

Telefoon: 06-23548484 of mail: vincent@famtebraake.nl

 

* Heeft u belangstelling voor een bestuurs - of jeugdbestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met :

  • T.Franssen  voorzitter

Telefoon : 0545-273908 of mail : theofranssen@online.nl

 

Borculose Hengelsport Vereniging