Wedstrijden Senioren

 

 

Seniorenwedstrijden 2024 .

Hier onder staan de onderlinge wedstrijden voor de senioren 2024.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom bij de wedstrijden. ( uiteraard ook dames ) Heb je vragen , belangstelling of wil je je opgeven voor deelname aan de competitie of een van de andere wedstrijden neem dan contact op met een van onderstaande commissieleden !!

Bij alle wedstrijden is voeren toegestaan.

Foto's van enkele visplekken van de B.H.V.

visplekken B.H.V

 * Seniorencompetitie.

De kosten voor deelname aan de competitie bedragen € 15,- Te voldoen bij opgave.

Opgeven kan bij de wedstrijdcommissie :

Henk Bargeman 06-16253592 of 0545-273730

Vincent te Braake 06-23548484 of 0545-274443

Afmelden voor een wedstrijd bij een van de bovenstaande telefoonnummers. Dit is voor de leden van de wedstrijdcommissie, die de nummers uitzetten, belangrijk. Zo voorkomen we dat er te veel nummers uitgezet worden en we te maken krijgen met lege plekken. Namens de wedstrijdcommissie alvast bedankt voor de medewerking.

Het nieuwe wedstrijdreglement staat onder aan deze bladzijde.

* De puntentelling :

  • We vissen in twee vakken
  • Tussen de twee vakken laten we een of twee visplekken vrij of we vissen aan twee kanten van een brug om meer kop / eind plaatsen te verkrijgen.
  • De winnaar van elk vak krijgt 1 punt, nummer 2 krijgt 2 punten enz.
  • Als je geen vis vangt dan krijg je het aantal punten van diegene met de minste vis van beide vakken + 1 punt. b.v als in een vak A 10 deelnemers zitten en in vak B 9 vissers en er zijn er in vak A 6 die vis vangen en in vak B 4, dan krijg je dus 6 + 1 = 7 punten.
  • Als iemand niet aanwezig is dan krijgt hij 2 punten meer dan de helft van het aantal deelnemers die meedoen aan de competitie. Dus hebben we 20 deelnemers aan de competitie dan krijg je als je niet aanwezig bent 20 : 2 = 10 + 2 = 12 punten ongeacht het aantal deelnemers aan een bepaalde wedstrijd.
  • De 10 beste wedstrijden tellen mee voor de einduitslag. Dus kun je een keer niet dan hoeft dat geen probleem te zijn omdat de 5 slechtste wedstrijden komen te vervallen.

 

wedstr. nr                dag                            datum                         plaats                         verzameltijd

wedstr. 1                zaterdag                        4 mei                     Kiezel en Kei                         07.50 uur

wedstr. 2                zondag                        26 mei                     Lochemseweg                       07.50 uur

wedstr. 3                zondag                          9 juni                      Nieuwe brug                        07.50 uur

wedstr. 4                zaterdag                      15 juni                      Geest.binnenweg                 07.50 uur

wedstr. 5                donderdag                  20 juni                      Elbrinksvonder                     18.30 uur

wedstr. 6                dinsdag                       25 juni                       Beekvliet                             18.30 uur  

wedstr. 7                donderdag                     4 juli                      Lochemseweg                      18.30 uur

wedstr. 8                dinsdag                          9 juli                      Nieuwe brug                        18. 30 uur

wedstr. 9                zondag                         14 juli                     Geest.binnenweg                  07.50 uur

wedstr. 10              zaterdag                       20 juli                     Nieuwe brug                          07.50 uur

wedstr. 11              zondag                         4 augustus              Beekvliet                               07.50 uur

wedstr. 12              zaterdag                      17 augustus             Elbrinksvonder                      07.50 uur 

wedstr. 13              zondag                        25 augustus            Lochemseweg                        07.50 uur

wedstr. 14              zondag                         1 september          Geest.binnenweg                   07.50 uur

wedstr. 15              zaterdag                     14 september          Elbrinksvonder                       07.50 uur

Er zijn twee uitwijkdata te weten zondag 7 juli en zondag 22 september 07.50 uur

De prijsuitreiking en de vrijwilligersavond vind plaats op vrijdag 1 november 2024 om 19.30 uur in de schuur bij de HOEKSTEEN. Namens de B.H.V. krijgt u de drankjes en een buffet aangeboden. Tevens zorgen wij voor de verdere invulling van de avond waaronder een gratis verloting met mooie prijzen.


* Eierviswedstrijd   zaterdag   23 maart  Kiezel en Kei  

   13.00 uur verzamelen

Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de wedstrijdcommissie.

De kosten voor deelname bedragen € 2,00. Te voldoen bij opgave.

Aan deze wedstrijd kan de jeugd t / m 14 jaar ook deelnemen. ( zie wedstrijdprogramma jeugd )

 

 * Koppelwedstrijd   zaterdag  25 mei  Kiezel en Kei

    13.00 uur verzamelen

Voor deze wedstrijd kun je je per koppel opgeven bij de wedstrijdcommissie tot 27 mei.

De kosten voor deelname bedragen € 2,00 per persoon. Te voldoen bij opgave.

Aan deze wedstrijd kan de jeugd t / m 14 jaar ook deelnemen. ( zie wedstrijdprogramma jeugd )

 

* Welkoopwedstrijd     Woensdag  3 juli    Elbrinksvonder    

   18.30 uur verzamelen

Voor deelname aan deze wedstrijd kun je je opgeven bij de WELKOOP en wedstrijdcommissie tot 3 juli 17.00 uur.

De kosten voor deelname bedragen € 2,50 Te voldoen bij opgave.

 

* Ook dit jaar geen Septemberfeest wedstrijd voor de senioren. Jeugdwedstrijd op woensdag 4 september gaat wel gewoon door !!      

 

 

* 55 plus wedstrijden                    4  woensdagmiddagen

  • wedstrijd 1         woensdag           1 mei          Kiezel en kei
  • wedstrijd 2         woensdag           5 juni          Kiezel en Kei
  • wedstrijd 3         woensdag          10 juli          Lochemseweg
  • wedstrijd 4         woensdag          14 aug.        Kiezel en Kei

Verzamelen om 13.00 uur op boven genoemde plaats.

Vissen van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Het reglement en de puntentelling voor de senioren competitiewedstrijden van de B.H.V. is ook hier van toepassing.

De inleg is € 8,- ( ongeacht het aantal wedstrijden dat je meedoet en te voldoen bij opgave ) en je kunt je opgeven bij de organisatoren T.Franssen en R.Timmerije.

Voor het eindresultaat tellen de beste drie wedstrijden. De prijsuitreiking is op de vrijwilligersavond op vrijdag 1 november bij de Hoeksteen om 19.30 uur.

Deelname aan bovengenoemde wedstrijden is voor eigen risico.

Namens de wedstrijdcommissie , bestuur en het jeugdbestuur wensen wij alle deelnemers veel plezier en succes.

 

* Wedstrijdreglement Borculose Hengelsport Vereniging

1 Iedere deelnemer aan de wedstrijden wordt geacht dit reglement te kennen.

2 De deelnemers dienen lid te zijn van de B.H.V. en in het bezit van een geldig op naam gestelde vis pas.

3 Als aas is toegestaan : brood , deeg , maden , wormen , aardappel , kaas , mais enz. Het gebruik van verse de vase, gekleurde maden, vis, stukjes vis en kunstaas is verboden. Bij twijfel     raadpleeg dan de wedstrijdcommissie.

4 Er mag gevist worden met een vaste hengel zonder opwindmechanisme en voorzien van een vislijn met enkelvoudige haak. De hengellengte is vrij.

5 Het is toegestaan om een tweede opgetuigde hengel klaar te hebben staan aan de wal.

6 Het gebruik van een voer korf is niet toegestaan.

7 Voor het landen van de vis mag men gebruik maken van een schepnet. Hulp van derden is hierbij alleen toegestaan in overleg met de wedstrijdcommissie.

8 Voor het beginsignaal mag de deelnemer niet in het bezit van vis zijn.

9 Het bewaren van de gevangen vis in een niet stalen leefnet is verplicht. Het leefnet dient in het water te blijven tot de wedstrijdcommissie de vangst komt wegen.

10 Na het beginsignaal is voeren toegestaan. Vijf minuten na aanvang mag men nog licht bijvoeren. Zwaar bijvoeren is dan niet meer toegestaan ( het zogenaamde plonzen ).

11 Na het eindsignaal dient men onmiddellijk te stoppen. De vis die men op dat moment nog aan het landen is en de vis die zich buiten het water en in het leefnet bevindt telt mee. De aangeboden vis dient in levende staat te zijn.

12 Voor de wedstrijd trekt iedere deelnemer een nummer en neemt plaats op de vis plek die overeenkomt met dit nummer in vak A of B. Het is niet toegestaan om meer dan 1 meter links of rechts van het plaats nummer plaats te nemen.

13 Het peilen voor de wedstrijd is toegestaan.

14 Bij onweer kan de wedstrijdcommissie beslissen om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en indien de weersomstandigheden dit toe laten later weer te hervatten.

15 Mochten de weersomstandigheden dit niet toelaten dan zal de wedstrijd worden afgelast en op een uitwijk datum in zijn geheel worden over gevist.

16 Voor de einduitslag telt het resultaat van de beste tien wedstrijden. De vijf slechtste resultaten komen dus te vervallen. Winnaar is degene met het laagste punten totaal.

17 Eindigen twee of meer deelnemers met een gelijk puntentotaal dan telt het gewicht van de gevangen vis van de beste tien wedstrijden mee voor de einduitslag.

18 Deelname aan de wedstrijden van de B.H.V. is voor eigen risico.

19 Deelnemers die zich niet houden aan de bepalingen in bovenstaand reglement kunnen voor 1 of meerder wedstrijden worden uitgesloten van deelname door de wedstrijdcommissie of worden geschorst door het bestuur van de B.H.V.

20 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

Laat na afloop van de wedstrijd uw visplek schoon achter !!

Bij wedstrijden zonder voeren komt punt 10 in bovenstaand reglement te vervallen.

Wedstrijdcommissie van de B.H.V.

Borculose Hengelsport Vereniging